Nasza Misja

Wychowanie do miłości i odpowiedzialności

Stowarzyszenie „MODeM” jest organizacją ludzi, którzy pragną podjąć dzieło upowszechniania idei miłości odwołującej się do wartości chrześcijańskich, a zwłaszcza nauczania Jana Pawła II

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego

Przekaż 1% podatku

Wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38) wypełnić rubrykę: WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP).
Nazwa OPP: Stowarzyszenie MODeM
Numer KRS: 0000139290
Wnioskowana kwota: wpisać kwotę 1% podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże Urząd Skarbowy.