Organizacja Stowarzyszenia

Cele

Stowarzyszenie w prowadzeniu swojej działalności kieruje się wartościami chrześcijańskimi.

Celami Stowarzyszenia są:

  • uwrażliwianie społeczeństwa na podstawowe wartości chrześcijańskie i etyczne oraz propagowanie postaw odpowiedzialnej miłości,
  • promowanie zdrowego stylu życia poprzez uczestnictwo w szeroko rozumianej kulturze, sporcie i innych formach zagospodarowania wolnego czasu oraz w akcjach letnich,
  • podejmowanie różnorodnych działań edukacyjnych w celu przygotowania i zwiększenia szans młodych ludzi na rynku pracy,
  • stworzenie warunków rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży,
  • integrowanie i organizowanie młodzieży i dzieci wokół idei wolontariatu,
  • wyrównywanie szans edukacyjnych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • propagowanie edukacji globalnej wychowującej dzieci i młodzież w zjednoczonej Europie z poszanowaniem wielokulturowości, tolerancji i rozwojem kontaktów międzynarodowych.

Zobacz statut Stowarzyszenia

Sprawozdanie za 2017 rok - dokumenty
(sprawozdania2017.zip)

Sprawozdanie za 2016 rok - dokumenty
(sprawozdania2016.zip)

Sprawozdanie za 2015 rok - dokumenty
(sprawozdania2015.zip)

Sprawozdanie za 2014 rok - dokumenty
(sprawozdania2014.zip)

Sprawozdanie za 2013 rok - dokumenty
(sprawozdania2013.zip)

Sprawozdanie za 2012 rok - dokumenty
(sprawozdania2012.zip)

Sprawozdanie za 2011 rok - dokumenty
(sprawozdanie 2011 - dokumenty.zip)

Sprawozdanie za 2010 rok - dokumenty
(sprawozdanie 2010 - dokumenty.zip)