Działalność Stowarzyszenia

skrócona informacja

 • Współorganizowanie Forum Młodzi i Miłość od 2013 r. wraz z młodzieżą spotykającą się i działającą na terenie Gdańska-Letnicy - grupą "Młodzi i Miłość". Jest to popołudniowe spotkanie na, które zapraszany jest znany ekspert wygłaszający konferencję na temat relacji międzyludzkich. Ponadto odbywa się koncert muzyczny oraz dyskusja. Celem Forum jest zainteresowanie szerszego grona młodzieży i studentów własnym rozwojem, umiejętnością budowania relacji z innymi poprzez przekaz artystyczny i ukazanie im twórczości artystycznej jako uprzywilejowanego narzędzia samorozwoju. Ponadto poprzez otwartą formułę wydarzenia, chcemy ułatwić uczestnikom dostęp do oferty kulturalnej naszego miasta. Wydarzenie to gromadzi ok. 1200 osób.
 • Współorganizowanie corocznego festiwalu Młodzi i Miłość w latach 2003 –- 2013. Festiwal obejmował: konkurs dla zorganizowanych grup uczestników Festiwalu zwłaszcza szkół pt. Inspiracje; dialog uczestników z prelegentami festiwalu; występy zespołów muzycznych i choreograficznych. Ponadto w naszej inicjatywie pojawiały się aspekty:
  a) wychowawczy - wystąpienie eksperta Festiwalu
  b) duchowy - okazja do rozmów w aspekcie humanizmu człowieka, modlitwa
  c) artystyczny - koncert zespołów muzycznych i grup artystycznych.
  Wieloletnie doświadczenie organizacji festiwalu, przyczyniło się do tego, że prowadziliśmy współpracę z szerokim gremium młodzieży, a w miejscu naszej działalności znajdowali oni przyjazne środowisko i możliwości rozwoju swoich zainteresowań, nie tylko w ramach festiwalu, ale także w innych inicjatywach na rzecz młodzieży.
 • Współorganizowanie corocznego wydarzenia odbywającego się pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców pt. Litanii za Miasto; Litania Miast (od 2003 r). Litania Miast zapoczątkowana została w Gdańsku w 1994 roku, kiedy to w dniu 1 listopada młodzież spotkała się przy Pomniku Poległych Stoczniowców, aby pełniej przeżyć uroczystość Wszystkich Świętych. To spotkanie społeczno - modlitewne ukazujące osoby, które tworzyły historię Gdańska oraz Polski organizowane jest 1 listopada o 20:00 i łączy także za pośrednictwem mediów wiele miast Polski.
 • Pomoc w organizacji Gdańskiego Betlejem - widowiska teatralno - muzycznego w Gdańsku-Matemblewie w latach 1996 -– 2011.
 • Współorganizowanie całorocznych zajęć Klubu MODeM w Gdańsku Matemblewie (m.in. koncerty, warsztaty psychologiczne, fotograficzne, muzyczne i rekreacyjno-sportowe) w latach 2004- 2011.
 • Warsztaty Filmowo –- Multimedialne rozwijające nowe kompetencje i podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów 2010 r. - dotacja z Unii Europejskiej
 • Świetlica Środowiskowa "MODeM" - "Sport, Edukacja, Kreatywność" 2009 - 2011 - dotacja z Unii Europejskiej
 • Współorganizowanie projektu pt. "Młodzi i Miłość -– szkoła relacji" w 2010 - nagranie filmu pokazującego diagnozę aktualnego stanu relacji międzyludzkich widzianą oczami nastolatków. Rozwiązywania zarysowanych problemów podjęli się eksperci. Film został dobrze przyjęty zarówno przez nauczycieli jak i przez uczniów Trójmiejskich szkół.
 • Warsztaty komputerowej dla osób w wieku starszym w 2010 r.
 • Współorganizowanie Olimpiady Młodych w latach 2007 - 2008 - konkursu zajęć sportowych w 7 kategoriach sportowych dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z terenu miasta Gdańsku.
 • Współorganizowanie Przeglądu Teatrów Młodzieżowych Dekalog w latach 2008, 2009.

 

Projekty Festiwal Młodzi i Miłość, Młodzi i Miłość - szkoła relacji, Olimpiada Młodych, Działalność Klubu MODeM, Gdańskie Betlejem i Litania Miast współfinansowane przez Urząd Marszałkowski i Urząd Miasta Gdańsk

       Gdańsk    Stolica kultury

 

Nasi sponsorzy:

NSZZ Solidarność    Energa    ODDK    Lonza Nata    PSSE    Swissmed