Warsztaty multimedialne

Podstawowe informacje

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Łączności oraz Zespołu Szkół Elektrycznych i Elektronicznych w Gdańsku do udziału w bezpłatnych warsztatach filmowo-multimedialnych. Są one organizowane przez Stowarzyszenie MODeM oraz Zespół Szkół Łączności w Gdańsku, a współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

    Program warsztatów obejmuje m.in następujące zagadnienia:
  • Budowa i obsługa kamery
  • Świat okiem kamery
  • Plany filmowe
  • Oświetlenie planu filmowego
  • Dźwięk w filmie
  • Opowiadanie montażem

Efektem końcowym warsztatów będzie samodzielne nakręconie i zmontowanie, przez każdego uczestnika zajęć, filmu reportażowego/dokumentalnego oraz otrzymanie certyfikatu. Dla twórcy najlepiej ocenionego filmu przewidziano atrakcyjną nagrodę.

Warsztaty będą prowadzone w dwóch edycjach:

I edycja zajęć od 24.02.2009r. do 19.06.2009r *

II edycja zajęć od 08.09.2009 do 18.12.2009r *

*(dokładne terminy zostaną ustalone po zakończeniu naboru na w/w kurs)

Zajęcia będę miały miejsce w Zespole Szkół Łączności przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52 dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne, we wtorki i czwartki od 16.30 do 18.15
Uczestnikom zapewniamy poczęstunek i napoje.

Każda edycja warsztatów łącznie obejmuje 72 godziny lekcyjne zajęć z profesjonalistami z dziedziny filmu i montażu.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz ankiety wraz z załącznikami (podpisany regulamin i kserokopia legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego).

Należy je złożyć w sekretariacie szkoły Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku ul. Podwale Staromiejskie 51/52 lub Szkół Elektrycznych i Energetycznych w Gdańsku
ul. Grunwaldzka 238b.

Ankiety, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w sekretariatach wymienionych szkół i na stronie internetowej (patrz prawa kolumna). Decyduje kolejność zgłoszeń, Ilość miejsc ograniczona.

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu Wojciech Podlecki
(e-mail: koordynator_modem@o2.pl lub kom: 791 777 039)

Zajęcia bezpłatne.